Schildklierkanker is de meest voorkomende endocriene maligniteit, hoewel het een zeldzame tumor is in een gevorderd stadium.1 Tot op heden is er geen effectieve therapie voor patiënten met geavanceerd gedifferentieerd schildkliercarcinoom (‘differentiated thyroid carcinoma’, DTC) of medullair schildkliercarcinoom (‘medullary thyroid carcinoma’, MTC) na progressie bij goedgekeurde multikinaseremmers. Monotherapie gericht op PD-L1/PD-1 toont beperkte werkzaamheid bij gevorderde DTC en MTC maar wel activiteit in patiënten met anaplastische schildklierkanker (ATC).2-4 Duale remming van PD-L1 en CTLA-4 zou de werkzaamheid van immuuntherapie kunnen verhogen. Vroege ervaring met duale imuuncheckpoint remmers vertoonde aanzienlijke activiteit in ATC en respons in DTC.5 De DUTHY-studie onderzocht of duale remming van PD-L1 en CTLA-4 de werkzaamheid van immuuntherapie in gevorderde schildklierkanker zou kunnen verbeteren. Tijdens het ESMO 2022-congres presenteerde dr. Jaume Capdevila Castillon (Vall d’Hebron Institute of Oncology, Barcelona, Spanje) de resultaten van deze studie.1