SAMENVATTING

Reconstructies met siliconen borstimplantaten dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten. Er is weinig bekend over de rol die siliconen borstimplantaten spelen bij het ontstaan van aspecifieke gezondheidsklachten en auto-immuunziekten in de oncologische populatie. In de media worden gezondheidsklachten bij vrouwen met borstimplantaten vaak aangeduid als ‘breast implant illness’ (BII). In de Areola-studie, een cohortonderzoek met prospectieve follow-up, wordt gekeken naar het voorkomen van aspecifieke gezondheidsklachten en auto-immuunziekten bij borstkankerpatiënten die tussen 2000 en 2015 zijn geopereerd. In deze groep vallen vrouwen die een reconstructie met een siliconen prothese ondergingen, maar ook vrouwen die een andere operatie hebben gehad. Vrouwen die geopereerd zijn in één van de deelnemende centra worden uitgenodigd voor deelname aan een vragenlijstonderzoek naar verscheidene gezondheidsthema’s. Daarnaast wordt het gehele cohort, inclusief overleden patiënten, gekoppeld aan landelijke ziekteregistraties. De Areola- studie zal bijdragen aan de beschikbaarheid van betrouwbare informatie over het risico op BII en auto- immuunziekten bij borstkankerpatiënten met een siliconen borstimplantaat. Dit is van groot belang voor zowel patiënten als artsen die beslissingen moeten nemen over een chirurgisch behandelplan voor borstkanker.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:177–81)