Panitumumab plus FOLFOX voor linkszijdig RAS-wildtype gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Resultaten van de gerandomiseerde fase III-studie PARADIGM tonen aan dat panitumumab plus FOLFOX, in vergelijking met bevacizumab plus FOLFOX, resulteert in een betere algehele overleving bij patiënten met linkszijdig RAS-wildtype gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Daarnaast ging de combinatie met panitumumab gepaard met een hoger objectieve responspercentage en een grotere kans op een curatieve resectie. Deze resultaten van de PARADIGM-studie werden door dr. Takayuiki Yoshino (National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Japan) gepresenteerd tijdens ASCO.1