De in mei 2022 gepubliceerde herziene ASCO-richtlijn bevat aanbevelingen voor de toepassing van biomarkers voor de adjuvante behandeling van borstkanker in een vroeg stadium.1 De richtlijn bidt handvatten voor het gebruik van al eerder goedgekeurde genoomtests en aanbevelingen voor het gebruik van nieuwe biomarkers als leidraad voor endocriene behandeling en chemotherapie bij vrouwen met ER-positieve, HER2-negatieve tumoren en bij vrouwen met HER2-positieve of triple-negatieve borstkanker (TNBC). In afgelopen maanden is van verschillende nieuwe systemische behandelingen, waaronder olaparib en pembrolizumab, aangetoond dat vrouwen in een vroeg stadium van borstkanker hier baat bij kunnen hebben. Het gebruik van dergelijke middelen komt in deze herziene richtlijn overigens niet aan de orde.