Maagkanker (gastric cancer, GC) is een van de meest voorkomende maligniteiten wereldwijd. 1 Daarbij is het een van de moeilijkst te behandelen kankersoorten en heeft gevorderd GC een persisterend slechte prognose met een mediane algehele overleving (‘overall survival’, OS) van 10–12 maanden en een 5-jaars overleving van 5–20%.2 Met name de sterk heterogene morfologie, biologie en klinisch beloop maakt GC een moeilijk te behandelen ziekte. Inmiddels zijn er vele genetische alteraties en moleculaire paden ontdekt die lijken bij te dragen aan de complexe pathofysiologie van GC. De humane epidermale groeireceptor-2 (HER2) heeft zichzelf bewezen als een van de meest klinisch relevante biomarkers en doelwitten.3 Dit artikel schetst een overzicht van de huidige behandelopties en ontwikkelingen voor HER2-positieve (HER2+) GC.