Immuuncheckpointremmers laten verbeterde resultaten zien bij niet-reseceerbare HCC

januari 2022 Oncotrials Eline Feenstra
liquid drug or vaccine for treatment, flu in the hand of the doctor close-up

Een eerdere meta-analyse suggereerde dat immuuncheckpointremmers (‘immune checkpoint inhibitors’, ICI’s) mogelijk effectiever zijn dan de standaardbehandeling voor patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC). Dit idee wordt ondersteund door een recente studie gepubliceerd in JAMA-netwerk open.1 In deze studie werd de werkzaamheid van ICI’s vergeleken met de standaardbehandeling door data te analyseren van drie gerandomiseerde klinische fase III-onderzoeken: KEYNOTE-240, CheckMate-459 en IMbrave150; met in totaal 1.657 patiënten.

HCC is een van de meest dodelijke kwaadaardige neoplasmata en is de vierde meest voorkomende doodsoorzaak door kanker ter wereld. Sinds 2008 is sorafenib, een tyrosinekinaseremmer, de standaardbehandeling voor deze patiënten. In de afgelopen jaren hebben ICI’s zoals pembrolizumab, nivolumab of atezolizumab een nieuw tijdperk in de kankertherapie ingeluid, maar hun werkzaamheid bij HCC is nog onzeker. In de KEYNOTE-240-studie ontvingen patiënten met eerder behandeld, gevorderd HCC een tweedelijnsbehandeling met pembrolizumab + beste ondersteunende zorg (‘best supportive care’, BSC), of alleen BSC. In CheckMate-459 en IMbrave150 ontvingen patiënten met gevorderd HCC een eerstelijnsbehandeling met respectievelijk nivolumab/sorafenib en sorafenib/atezolizumab + bevacizumab.

Verbeterde overleving en meer responsen bij behandeling met ICI

De algehele overleving was significant hoger bij HCC-patiënten die ICI’s kregen in vergelijking met de standaardbehandeling (HR [95-%BI]: 0,75 [0,62-0,92]; p=0,006). ICI’s waren ook geassocieerd met een betere progressievrije overleving (HR [95%-BI]: 0,74 [0,56-0,97]; p=0,03) en een beter objectief responspercentage (oddsratio [95%-BI] ]: 2,82 [2,02-3,93]; p<0,001). De kans op bijwerkingen (graad 3-4) was lager bij patiënten die ICI’s kregen dan bij patiënten met sorafenib (OR [95%-BI]: 0,44 [0,20-0,96]; p=0,04).

In conclusie laat deze meta-analyse een superieure werkzaamheid en bijwerkingenprofiel zien bij gebruik van ICI’s bij HCC-patiënten in vergelijking met de standaardzorg. Deze bevindingen suggereren daarmee dat ICI’s de nieuwe zorgstandaard zouden moeten worden in de systemische therapie van inoperabele HCC.

Referentie

  1. Jacome AA, Castro ACG, Vasconcelos JPS, et al. Werkzaamheid en veiligheid geassocieerd met immuuncontrolepuntremmers bij niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom: een meta-analyse. JAMA Netw Open 2021;4:e2136128.