Hoogopgeleiden in de zorg veelal vrouw

november 2019 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra

Waar het aandeel van vrouwen groot is in het onderwijs, blijken hoogopgeleiden in de zorg ook voor een groot deel uit vrouwen te bestaan. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat driekwart van de hoogopgeleiden in de zorg vrouw is.

In 2018 bleek 73% van de hoogopgeleiden tussen de 15 en 75, werkzaam in de gezondheidszorg en welzijn, vrouw te zijn. Hieruit bestond een groot deel (85%) uit verpleegkundig specialisten. Overige beroepen in de zorg waar veelal vrouwen werkzaam waren (boven de 70%) waren maatschappelijk werker, socioloog, psycholoog en fysiotherapeut.

Onder de artsen was het percentage vrouw 59%. Waar mannen voornamelijk in de meerderheid zijn onder medisch specialisten en tandartsen, lijken vrouwen de voorkeur te hebben voor beroepen zoals basisarts, apotheker en huisarts.

Constant

Deze verhoudingen zijn de afgelopen jaren sinds 2013 vrij constant gebleven. En ook in het aankomende studiejaar lijkt zich dit voort te zetten met een meerderheid van vrouwelijke studenten in de studierichtingen welzijn (87%), gezondheidszorg (74%) en onderwijs (69%).
Hoogopgeleide mannen bevinden zich voornamelijk in de ICT, techniek en management. In beroepen zoals elektrotechnisch ingenieur, manager logistiek, manager ICT en manager productie is maar liefst 90% man.

Bron
1. Centraal Bureau voor Statistiek (CBS)