Holium-166 platform verbetert resultaat van leverkankerbehandeling na SIRT

oktober 2019 Farmanieuws Eline Feenstra
3D Illustration of Human Body Organs Liver Anatomy

Quirem Medical ontwikkelt radioactieve microsferen op basis van holmium-166 voor Selectieve Interne Radiotherapie (SIRT). Wanneer er sprake is van primaire of secundaire leverkanker die inoperabel is, kan SIRT overwogen worden.
SIRT bestaat uit radioactieve holium-166 microsferen die na de behandeling van de patiënt gevisualiseerd kunnen worden met behulp van SPECT en MRI. Deze scans kunnen vervolgens gekwantificeerd worden, om de patiëntselectie, planning en behandelverificatie te verbeteren.
Quirem Medical adviseert drie stappen om op eenvoudige wijze de behandeling van reseceerbaar leverkanker te kunnen verbeteren:

Selecteer

1. Allereerst is het van belang dat de patiënten geselecteerd worden die baat kunnen hebben bij de SIRT behandeling. Dit kan getest worden door middel van QuiremScout, een veilige dosis holmium microsferen. Hiermee kan de biodistributie van deeltjes geëvalueerd worden voorafgaand aan de behandeling van de patiënt.

Behandel

2. Wanneer de patiënt in aanmerking komt voor de vervolgstappen, kan de QuiremSpheres behandeling in gang gezet worden. Deze bestaat uit de zgn. ‘next-generation’ microsferen, geïndiceerd voor de behandeling van niet-reseceerbare e levertumoren.

Evalueer

3. Om te verifiëren of de behandeling goed aangeslagen is bij de patiënt, kan het softwarepakket Q-suite gebruikt worden. Door de geabsorbeerde dosis in de laesies en het normale leverweefsel te evalueren, kan het succes van de procedure bepaald worden.

Bron
1. Zie https://www.quirem.com/clinical/ voor trials, ondersteunende resultaten en casus-verslagen van SIRT.