Gronings onderzoek opent deur naar mogelijke aanpassing behandelrichtlijn vulvakanker

september 2021 Richtlijnen Willem van Altena
abstract image of female genital organs from hands and pills. concept of women's health and the treatment of female diseases of the urinary tract

Een langdurige studie, die begon in 2005 en die doorliep tot en met 2016 leidt mogelijk tot een nieuwe behandelstandaard voor vrouwen met vulvakanker. De GROINSS-V II-studie, die werd opgezet in en geleid vanuit UMCG in Groningen, laat zien dat bestraling bij een deel van de patiënten een goed alternatief vormen voor de huidige behandeling, waarbij alle lymfklieren verwijderd worden. De resultaten van de studie werden onlangs gepresenteerd op het ASCO jaarcongres en gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology.

Schildwachtprocedure

De huidige behandelstandaard voor vulvakanker is verwijdering van de tumor. Wanneer de tumor minder dan 4 centimeter in doorsnede is wordt er een schildwachtprocedure uitgevoerd, waarbij de eerste lymfklierstations uit de lies worden verwijderd. Na pathologisch onderzoek wordt dan bepaald of het nodig is om alle lymfklieren uit de liezen te verwijderen. Dat is echter een zware ingreep met veel bijwerkingen, zoals wondgenezingsproblemen, infecties en het ontstaan van lymfoedeem van de benen.

Om die reden besloot dr. Ate van der Zee in het UMCG al in 2005 om een studie te starten waarbij onderzocht werd of radiotherapie een alternatief kon zijn voor de verwijdering van alle lymfklieren. Omdat vulvakanker een vrij zeldzame kankersoort is, was het noodzakelijk om de studie uit te breiden over 11 landen en in totaal 59 centra. Uiteindelijk werden 1.535 vrouwen in de studie geïncludeerd tussen 2005 en 2016.

Goed alternatief

Uit die studie kan geconcludeerd worden dat voor patiënten bij wie tijdens de schildwachtprocedure een uitzaaiing kleiner dan 2 millimeter gevonden wordt, bestraling een goed alternatief is voor het verwijderen van alle lymfklieren. De resultaten van bestraling zijn gelijk aan die van operatieve verwijdering, maar brengen veel minder bijwerkingen met zich mee.

Vervolgonderzoek

Voor patiënten met een uitzaaiing in de schildwachtklier groter dan 2 millimeter was alleen bestraling onvoldoende. Voor deze patiënten start het UMCG een vervolgonderzoek, om te kijken of een behandeling van bestraling in combinatie met chemotherapie uitkomst biedt in plaats van operatieve verwijdering van alle lymfklieren uit de lies of liezen.

De Groningse onderzoekers verwachten dat de resultaten van de studie zullen leiden tot een aanpassing in de behandelrichtlijnen voor vulvakanker.

Referentie

Oonk MHM, Slomovitz B, Baldwin PJW. Radiotherapy Versus Inguinofemoral Lymphadenectomy as Treatment for Vulvar Cancer Patients With Micrometastases in the Sentinel Node: Results of GROINSS-V II. J Clin Oncol. 2021 Aug 25:JCO2100006. doi: 10.1200/JCO.21.00006. Epub ahead of print. PMID: 34432481.