Gezocht: ONCOLOOG VOOR DE COMMISSIE BEVOLKINGSONDERZOEK

december 2021 Kliniek in Praktijk Van de redactie

De gezondheidsraad zoekt een oncoloog voor de commissie bevolkingsonderzoek.

Functie en Profielen

De vaste Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de bewindslieden van VWS over bevolkingsonderzoek. De commissie zal komende jaren onder andere adviezen uitbrengen over de landelijke bevolkingsonderzoeken naar darmkanker en borstkanker. De Gezondheidsraad is daarom op zoek naar een medisch specialist oncologie met affiniteit voor de landelijke bevolkingsonderzoeken, bij voorkeur gepromoveerd.

Werkzaamheden, onafhankelijkheid en vergoeding

U gaat deel uitmaken van de Commissie Bevolkingsonderzoek. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het lezen, bestuderen en inhoudelijk becommentariëren van vergaderstukken, zoals wetenschappelijke literatuur, discussiedocumenten en (concept)adviezen. De vergaderstukken en (concept)adviezen worden opgesteld door de wetenschappelijk secretarissen van de commissie. Tijdens vergaderingen wordt inhoudelijk gediscussieerd met de leden van de commissie die verschillende expertise vertegenwoordigen. Vergaderingen vinden 1x per maand op vrijdag plaats in Utrecht, of digitaal, afhankelijk van de coronamaatregelen. Leden krijgen per vergadering vacatiegeld en hun reiskosten worden vergoed.

Onafhankelijkheid van de leden is voor de advisering essentieel. Aan de hand van een belangenverklaring worden kandidaat-commissieleden getoetst op mogelijke financiële belangen, persoonlijke relaties die tot belangen kunnen leiden, opdrachtonderzoek en publiek-private samenwerking. Belangenverklaringen van commissieleden worden gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad.

Meer informatie over de Gezondheidsraad en de vaste Commissie Bevolkingsonderzoek vindt u op de website.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie bestaande uit een motivatie en CV vóór 16 januari 2022 mailen naar GR_sollicitaties@gr.nl o.v.v. Commissie Bevolkingsonderzoek.

Meer informatie: dr. J. van der Berg, wetenschappelijk secretaris, (jd.vd.berg@gr.nl; tel. 06 150 01 572).