Genezen kankerpatiënt kan zich vanaf 2021 iets makkelijker verzekeren

november 2020 Opinie Willem van Altena

Het is een probleem waar veel genezen kankerpatiënten tegenaan lopen: ondanks het feit dat ze soms al vele jaren kankervrij zijn is het moeilijk of zelfs onmogelijk om een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering af te sluiten. En ook het afsluiten van een hypotheek kan problematisch zijn. Vanaf 1 januari komt er enige verbetering in die situatie. Het Rijk heeft besloten dat vanaf die datum verzekeraars het ziekteverleden van mensen niet meer mee mogen laten wegen als iemand 10 jaar aaneengesloten kankervrij is.

Recht om vergeten te worden

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten­organisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke lijst opgesteld met specifieke kankersoorten waar kortere termijnen gehanteerd kunnen worden. In Frankrijk en België bestaat al langer het ‘droit d’oublier’; het recht om vergeten te worden. Jongere ex-kankerpatiënten hoeven zelfs maar 5 jaar ziektevrij te zijn om hun ziektegeschiedenis te kunnen wissen. Niet onbelangrijk, want een overlijdensrisicoverzekering is nodig om een hypotheek te krijgen.

Ziekteverleden

Minister van Financiën Wopke Hoekstra is blij dat Nederland nu het Franse en Belgische voorbeeld volgt. “Van het begin af aan stond voor mij vast dat dit probleem opgelost moest worden. Het is essentieel dat mensen die de strijd van kanker hebben gewonnen, zich net als ieder ander kunnen verzekeren zonder hun ziekteverleden mee te torsen. Ook voor jongeren is het belangrijk om verder te kunnen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek of een bedrijfskrediet waarbij een overlijdensrisicoverzekering vaak een voorwaarde is.”

Aanzienlijk hogere premie

Bij het aangaan van een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering wordt nu nog gevraagd of iemand in het verleden kanker heeft gehad, ook als iemand langere tijd kankervrij is. Gevolg is dat ex-kankerpatiënten bij het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen of uitvaartverzekeringen vaak nog jarenlang aan verzekeraars moeten blijven melden dat zij ooit kanker hebben gehad. Dit kan ertoe leiden dat zij niet als verzekerde worden geaccepteerd of alleen tegen een (vaak aanzienlijk) hogere premie. Voor ex-kankerpatiënten kan dit vergaande consequenties hebben, omdat het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vaak een voorwaarde is om een hypotheek of een bedrijfskrediet te kunnen krijgen. Het niet (of slechts tegen een aanzienlijk hogere premie) kunnen afsluiten van zo’n verzekering beperkt ex-kankerpatiënten dan ook in hun mogelijkheden om, na een ernstige ziekte te hebben overwonnen, hun leven weer op te pakken.

Verzekeraars behouden wel het recht om bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering andere aandoeningen of relevante aspecten, bijvoorbeeld levensstijl, mee te wegen en mogen daarnaar vragen. Daaronder vallen ook klachten die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van de kanker of de behandeling ertegen.