FIGHT-101: vroege studie naar FGFR 1-3-remmer pemigatinib bij kankerpatienten met FGF/FGFR-mutaties

juli 2022 Wetenschap Willem van Altena

De fase I/II FIGHT-101-studie (NCT02393248) is opgezet om het bijwerkingenprofiel, de farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen, en werkzaamheid te onderzoeken van pemigatinib, een krachtige en selectieve fibroblast groeifactorreceptor (FGFR)-1-3 remmer, zowel als monotherapie en als onderdeel van een combinatietherapie bij gevorderde maligniteiten, met of zonder FGF– en FGFR-mutaties.

In deel 1 van de studie werden 128 patiënten met een gevorderde maligniteit behandeld met een dosisescalatie (‘3+3’-design) om de maximale tolereerbare dosering vast te stellen. In deel 2 van de studie werd de aanbevolen dosering geëvalueerd bij tumoren met FGF/FGFR-activiteit.

Resultaten FIGHT-101-studie

In FIGHT-101 ontvingen 128 patiënten pemigatinib, variërend in dosering van 1-20 mg eenmaal daags in een alternerend schema (2 weken medicatie gevolgd door 1 week zonder, n=70) of in een continuschema (n=58). Bij doseringen van ≥4 mg werd farmacologische activiteit gezien. De maximaal tolereerbare dosering werd niet bereikt, de aanbevolen dosering in de fase II-setting was 13,5 mg eenmaal daags.

De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen (‘treatment-emergent adverse event’, TEAE) was hyperfosfatemie (75,0%; graad ≥3 2,3%). De meest voorkomende TEAE graad ≥3 was oververmoeidheid (10,2%). Dosisinterruptie, dosisvermindering en stopzetting van de behandeling wegens TEAE deden zich voor bij respectievelijk 66 (51,6%), 14 (10,9%), en 13 (10,2%) patiënten.  

Er werden 12 gedeeltelijke responsen bereikt, vooral bij cholangiocarcinoom (n=5), en bij een brede verscheidenheid aan tumoren zoals hoofd/nekkanker, alvleesklierkanker, galblaaskanker, baarmoederkanker, urotheliaal carcinoom, recidief pilocytair astrocytoom en niet-kleincellige longkanker (in al deze gevallen n=1). De mediane duur van de respons was 7,3 maanden (95%-BI: 3,3-14,5). Het algehele responspercentage was het hoogst bij patiënten met FGFR-fusies/herschikkingen (n=5; 25,0% [95%-BI: 8,7-49]), gevolgd door patiënten met FGFR-mutaties [n=3; 23,1% (95%-BI: 5,0- 53,8].

Conclusies

Pemigatinib-behandeling was geassocieerd met een beheersbaar bijwerkingenprofiel en met farmacodynamische en klinische activiteit, met responsen bij een breed scala aan tumoren, en gedreven door FGFR-fusies/herschikkingen en -mutaties. Op grond van deze uitkomsten is een klinische studie gestart voor cholangiocarcinoom, evenals fase II/III-studies bij meerdere tumortypes.

Referentie

Subbiah V, Iannotti NO, Gutierrez M, et al. FIGHT-101, a first-in-human study of potent and selective FGFR 1-3 inhibitor pemigatinib in pan-cancer patients with FGF/FGFR alterations and advanced malignancies. Ann Oncol. 2022;33:522-33. Epub 2022 Feb 14. PMID: 35176457.