Europees netwerk Ecraid bundelt krachten in strijd tegen infectieziekten

februari 2022 Actueel Willem van Altena
vector beautiful illustration of Europe cities lights map

De Europese Unie wil dat onderzoek naar infectieziekten sneller en efficienter gaat verlopen. Met dat doel voor ogen is de organisatie Ecraid opgericht, wat staat voor European Clinical Research Alliance for Infectious Diseases. Ruim 2000 onderzoeksinstellingen uit meer dan 40 landen komen hier samen om infectieziekten te bestrijden. De organisatie zal worden geleid door prof. Marc Bonten van UMC Utrecht.

Antibioticaresistentie

Binnen Ecraid kunnen onderzoeksdata op internationale schaal verzameld en sneller gedeeld worden. Het wordt makkelijker om op internationaal niveau studiepopulaties te vinden voor allerlei observationele studies. Expertise van onderzoekers wordt gebundeld, zodat grote, grensoverschrijdende dossiers beter behandeld kunnen worden. Niet elk land, of elk ziekenhuis hoeft zelf het wiel uit te vinden. Ecraid gaat zich onder meer bezig houden met ‘emerging infections’; opkomende infectieziekten, zoals COVID-19. Maar ook de strijd tegen toenemende antibioticaresistentie zal door Ecraid een impuls krijgen.

Lering

Er wordt lering getrokken uit de respons op de COVID-19 uitbraak en op het onderzoek rondom de pandemie. Dat was vaak erg versnipperd, waardoor het langer duurde voordat er een consensus bereikt kon worden over behandelingen. Dat moet dankzij Ecraid voorkomen worden, en er moeten sneller antwoorden komen op belangrijke vragen. Het moet zo snel mogelijk duidelijk zijn welke personen een groter risico op besmetting of een ernstig ziekteverloop hebben, en ook hoe lang een patiënt besmettelijk blijft en hoe lang een eventuele quarantaine zou moeten duren. Daarnaast wordt snel gedeeld welke behandelingen wel of niet effectief zijn.

Meer informatie

Bezoek de website van Ecraid