Erasmus MC zet ‘meedenkende’ vragenlijst in voordat kankerbehandeling begint

november 2021 Actueel Willem van Altena
Erasmus UMC in Rotterdam.

Als kankerpatiënten meer betrokken worden bij hun behandeling, en als er meer oog is voor wat zij zelf echt belangrijk vinden, dan is er meer kans op een verbetering van de kwaliteit van leven bij de patiënt. Dat is het uitgangspunt achter een nieuwe aanpak in Erasmus MC in Rotterdam waarbij sinds oktober ‘meedenkende’ vragenlijsten worden ingezet om meer inzicht te krijgen in de leefwereld van patiënten. Die inzichten helpen de behandelaar en de patiënt bij de uiteindelijke behandelkeuze. Nergens anders ter wereld wordt deze technologie ingezet.

Antwoordgestuurd

Ieder mens is uniek, en dat geldt ook voor elke kankerpatiënt. Er bestaat eigenlijk niet zoiets als een standaardbehandeling: wat voor de ene patiënt een goede oplossing is, kan een schrikbeeld zijn voor de ander. Voordat de patiënten hun kankerspecialist ontmoeten wordt hen gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen aangaande hun algemene gezondheid. Het gaat om een antwoordgestuurde vragenlijst, waarbij de vragen toegespitst worden op de specifieke situatie van een patiënt. In feite doet die vragenlijst hetzelfde als wat een echte vragensteller zou doen: doorvragen op bepaalde antwoorden om meer details te weten te komen.

Specifieker

Zo wordt veel meer duidelijk over de kwaliteit van leven, en over het dagelijks functioneren na de diagnose kanker. Deze vragenlijst maakt deel uit van het elektronisch patiëntendossier. De behandelaar weet zo voorafgaand aan de afspraak hoe de patiënt zijn situatie beoordeelt en kan het gesprek in de spreekkamer gerichter voeren, en dat leidt tot een betere uitkomst. De vragenlijsten kunnen worden ingezet bij elke kanker, ongeacht type of stadiering. Maar het is de bedoeling dat de vragenlijsten verfijnder en specifieker worden.

De vragenlijst is ontwikkeld door de European Organisation For Research And Treatment Of Cancer (EORTC), internationaal gevalideerd en wordt in de oncologische zorg al frequent gebruikt.

Meer informatie

Lees meer over hoe Erasmus MC waardegedreven zorg implementeert aan de hand van vragenlijsten