Eerste consult mag op afstand

oktober 2019 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra
Pregnant mixed race businesswoman video chatting with doctor

Vanaf begin volgend jaar mag het eerste consult tussen een medisch specialist en patiënt ook op afstand plaatsvinden zoals bijvoorbeeld via beeldbellen via de computer. Fysiek contact tussen arts en patiënt mag dan later in het proces plaatsvinden.

Hoewel het op het moment nog verplicht is om face-to-face contact te hebben tijdens het eerste consult tussen arts en patiënt, zal dit vanaf 1 januari 2020 niet langer nodig zijn. Volgens de nieuwe regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het volgend jaar toegestaan om het eerste consult op afstand plaats te laten vinden, bijvoorbeeld door middel van een videoconsult. Fysiek contact volgt dan later in het traject.

Door middel van de nieuwe regelgeving wordt het makkelijker om de zorg dichterbij de patiënt te brengen. Een digitaal consult is in vele gevallen voldoende en scheelt de patiënt veel energie en reistijd.

Versoepelde registratie

Naast de versoepeling omtrent digitale consulten, worden de registratieregels voor medisch specialisten ook versimpeld vanaf 2020. Zo kan de medisch specialist vanaf volgend jaar zelf de afweging maken of het openen van een tweede, parallelle DBC gerechtvaardigd is. Dit maakt het makkelijker om geleverde zorg te registreren, ook al besluit de arts dat een verdere behandeling niet nodig is. Bovendien kunnen medisch specialisten in het vervolg makkelijker zorg aan patiënten van collega’s registreren en wordt het eenvoudiger om geregistreerde zorg te declareren bij de zorgverzekeraar.

Zie hier de nieuwe registratiekaart: https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Registratiekaart_sept2019.pdf

Bronnen
1.https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/eerste-consult-mag-ook-op-afstand-verplichting-fysiek-contact-blijft
2.https://www.nza.nl/