Editor’s pick van dr. Esther van Meerten, internist-oncoloog: NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

oktober 2021 Editor's pick Juno Cornelisse
3d illustration of a cancer cell and lymphocytes
ONCOTRIALS

IMMUUNTHERAPIE OOK EFFECTIEF BIJ ONDERVERTEGENWOORDIGDE POPULAITIE MET NSCLC
Immuuntherapie is een belangrijke behandelmethode van gevorderde niet-kleincellige longkanker (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC), maar de acceptatie en effectiviteit ervan bij oudere patiënten buiten klinische trials blijven slecht begrepen. Drs. Kehl en collega’s onderzochten de toepassing en effectiviteit van immuuntherapie in een Amerikaanse Medicare-verzekerde populatie met NSCLC, een populatie die symbool staat voor de oudere, zwakkere patiënt… Lees meer

 

WETENSCHAP

VOORSPELLENDE WAARDE VAN TUMORINFILTRERENDE NEUTROFIELENCONCENTRATIE BIJ BORSTKANKER
In een nieuwe studie van Geng et al. heeft men de klinische waarde van tumorinfiltrerende neutrofielen (TIN) geëvalueerd bij patiënten met borstkanker, behandeld met neoadjuvante chemotherapie (NACT). Bovendien werd de betekenis van dynamische veranderingen in TIN voor en na NACT onderzocht. Deze resultaten zijn gepubliceerd in BMC cancerLees meer

 

PREVENTIE

ZWEEDSE STUDIE LEGT VERBAND TUSSEN LANGDURIG ANTIBIOTICAGEBRUIK EN VERHOOGD RISICO OP COLORECTAALCARCINOOM
Er blijkt een verband te zijn tussen langdurig antibioticagebruik en een groter risico op colorectaalcarcinoom. Zweedse onderzoekers voerden een data-analyse uit waarin gegevens van 40.545 colorectaalcarcinoompatiënten werden vergeleken met 202.720 gematchede gezonde Zweden. In dit stuk bespreken we de resultaten van dit onderzoek… Lees meer

 

WETENSCHAP

ADJUVANTE RADIOTHERAPIE BIJ GEVORDERD OESOFAGUSCARCINOOM LEIDT NIET TOT VERBETERDE UITKOMSTEN
Patiënten met een gevorderd oesofaguscarcinoom hebben vaak behoefte aan een behandeling voor dysfagie, wat mogelijk is met een zelf-uitzettende metalen stent. Na het plaatsen van de stent blijkt echter de dysfagie regelmatig terugkeert of verergert. In een nieuwe studie werd de effectiviteit van adjuvante externe straal-radiotherapie bepaald ten opzichte van alleen standaardverzorging om dysfagieverslechtering te voorkomen… Lees meer

 

KLINIEK IN PRAKTIJK
GRONINGSE ONDERZOEKERS ROEPEN OP TOT KWALITEITSSLAG IN DE KANKERZORG

Er zijn veel oncologische behandelingen die, ondanks dat ze zijn goedgekeurd door de zorgautoriteiten, weinig bijdragen en de kankersterfte niet significant omlaag brengen.
De auteurs van het artikel “An urgent call to raise the bar in oncology” zetten verschillende oorzaken waarom dergelijke laagwaardige kankerbehandelingen goedgekeurd worden op een rij… Lees meer