EDITOR’S PICK VAN DR. COR DE KROON, GYNAECOLOOG-ONCOLOOG: NIET TE MISSEN LITERATUUR VOOR UW PRAKTIJK

november 2021 Editor's pick Oncoloog

UROGENITAAL
NIEUWE TOOL ‘PREDICT PROSTATE’ VERSIMPELT COMPLEXE BESLUITVORMING BIJ PROSTAATKANKER
Beslissingen over de behandeling van prostaatkanker zijn complex. Dit geldt vooral voor mannen met prostaatkanker in een vroeger stadium, waarbij het risico op progressie en de psychologische impact van een kankerdiagnose afgewogen moet worden tegen mogelijke morbiditeit geassocieerd met radicale behandelingen. Prognostische stratificatie is daarom van groot belang bij het begeleiden van behandelingsbeslissingen… Lees meer

 

GASTROINTESTINAAL
NIEUW ONTDEKTE BIOMARKER VOORSPELT EFFECTIVITEIT PACLITAXEL BIJ MAAGKANKER
De huidige klinische studies rond de effectiviteit van taxaan-gebaseerde chemotherapie als behandeling voor maagkanker zijn niet eenduidig. Daarnaast zijn er momenteel ook geen voorspellende biomarkers bekend die aanwijzingen geven over de uitkomst van een taxaanbehandeling bij maagkanker. Van platina-gebaseerde therapieën en van 5-Fluoruracil zijn dergelijke biomarkers wel bekend
… Lees meer

 

HUIDKANKER
BEMOEDIGENDE RESULTATEN TOPISCHE BEHANDELING BIJ BASAALCELCARCINOOM IN VROEGE STUDIE
Basaalcelcarcinoom (BCC) is de meest voorkomende vorm van huidkanker en is goed voor circa 80% van alle huidkanker-diagnoses. De meest voorkomende behandeling van BCC is operatieve verwijdering. Deze behandeling is echter wel geassocieerd met morbiditeit, voornamelijk bij patiënten met terugkerende tumoren. Om deze reden wordt gezocht naar een mogelijke alternatieve behandeling die op zichzelf of als aanvulling op een operatie kan zorgen voor het duurzaam wegblijven van het carcinoom… Lees meer

 

GYNAECOLOGISCHE KANKER
BRCA1/2-MUTATIES VERHOGEN RISICO OP ENDOMETRIUMCARCINOOM
Vrouwen met een pathogene kiembaanmutatie in de BRCA-genen (BRCA1 en BRCA2) hebben een sterk verhoogd risico op borstcarcinoom (BC) en ovariumcarcinoom (OC). Het risico op endometriumcarcinoom bij borstkankergen 1/2 (‘breast cancer gene’, BRCA1/2)-mutatiedraagsters is onzeker. Met behulp van een grote Nederlandse landelijke cohortstudie hebben Marthe de Jonge en collega’s dit risico beoordeeld…
Lees meer

 

ALGEMEEN
GROTER RISICO OP CISPLATINE-GERELATEERD GEHOORVERLIES BIJ JONGE KINDEREN
Ototoxiciteit is een vaak vastgestelde ernstige bijwerking van een cisplatine behandeling bij kinderen met kanker. Een recente studie, die is gepubliceerd in Cancer, geeft aan dat het risico op cisplatine gerelateerd gehoorverlies (cisplatin-induced hearing loss, CIHL) hoger is bij kinderen die jonger dan 5 jaar oud zijn. Bij de jongste kinderen treedt gehoorverlies het vaakst op gedurende het eerste jaar van de behandeling. Er is ook een relatie tussen CIHL en de totale cumulatieve dosis… Lees meer