Duur van adjuvante aromataseremmer behandeling bij postmenopauzale borstkanker

augustus 2021 Kliniek in Praktijk Willem van Altena

Editor’s pick van dr. Lotte Heimans, internist-oncoloog, LUMC, Leiden 

 

Voor postmenopauzale vrouwen met hormoon-receptieve (HR) borstkanker is de meest effectieve duur van een adjuvante aromataseremmer behandeling onvoldoende vastgesteld. In een prospectieve fase III-studie die werd uitgevoerd in Wenen (Oostenrijk) werden 3.484 postmenopauzale vrouwen met HR+ borstkanker die 5 jaar adjuvante endocriene therapie hadden ontvangen gerandomiseerd verdeeld tussen ofwel 2 jaren aanvullende therapie met aromataseremmer anastrozol, dan wel 5 jaren aanvullende anastrozol.

De primaire uitkomst van de studie was ziektevrije overleving. Secundaire uitkomsten waren algehele overleving, contralaterale borstkanker, tweede primaire kanker en klinische botfracturen. In de primaire analyse werden alle patiënten beschouwd die 2 jaar na aanvang studie geen recidive vertoonden (op het moment dat de 2-jaars arm van de studie beëindigd was).

RESULTATEN

Van de 3.848 vrouwen die in de studie opgenomen waren bleken er na de eerste twee jaar aanvullende anastrozol-behandeling 3.208 zonder ziekteprogressie te zijn. Bij deze vrouwen deden zich 8 jaar na aanvang van de studie ziekteprogressie of overlijden voor bij 335 vrouwen in zowel de 2-jaars arm als de 5-jaars arm van de studie. (HR 0,99; 95%-BI 0,85 tot 1,15; p=0,90). In de meeste secundaire studie-uitkomsten werden geen verschillen tussen de twee groepen gezien. Wel was er een iets hoger risico op klinische botfracturen in de 5-jaars arm (HR 1,35; 95%-BI 1,00 tot 1,84)

CONCLUSIE

Bij postmenopauzale vrouwen met HR+ borstkanker, die al 5 jaar adjuvante endocriene therapie hadden ontvangen en die vervolgens met anostrozol verder behandeld werden, werd er geen klinisch voordeel vastgesteld van een 5-jarige behandeling vergeleken met een 2-jarige behandeling. Wel ging de langere behandeling gepaard met een groter risico op botfracturen.

Referentie

Gnant M, Fitzal F, Rinnerthaler G; Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group. Duration of Adjuvant Aromatase-Inhibitor Therapy in Postmenopausal Breast Cancer. N Engl J Med. 2021 Jul 29;385(5):395-405. doi: 10.1056/NEJMoa2104162. PMID: 34320285.