Digitale bijsluiter bij alle medicijnen vanaf 2022 in heel Europa ingevoerd

maart 2021 Opinie Willem van Altena
Tamara van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vanaf 2022 hoeven verplichte bijsluiters bij medicijnen niet langer alleen in gedrukte vorm –met vaak piepkleine lettertjes- verstrekt te worden. Komend jaar wordt de bijsluiter ook in digitale vorm beschikbaar in de vorm van de Elektronische productinformatie ePI. Voor alle geneesmiddelen die in Europa toegelaten zijn komt er zo’n ePI. De ontwikkeling ervan is ingegeven door de Europese Commissie en komt tot stand door samenwerking van farmaceuten, zorgverleners en patiëntenorganisaties. Daarbij komen onder andere de gevolgen voor therapietrouw en goed gebruik van geneesmiddelen aan de orde.

Aanvulling

De informatie van de digitale bijsluiters zal op de website van het EMA (Europees Medicijnagentschap) of het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) terug te vinden zijn. Voorlopig komt de ePI er als aanvulling op de traditionele papieren bijsluiter, maar niet uitgesloten wordt dat die op termijn kan verdwijnen. Er wordt gekeken of het plaatsen van een zogenoemde scan-code op de verpakking van de medicijnen, met daarin een link die verwijst naar de digitale bijsluiter met goedgekeurde informatie, voldoende is.

Rol apothekers

Demissionair minister Tamara van Ark informeerde de Tweede Kamer in februari per kamerbrief over de aantocht van de ePI. Daarbij gaf zij ook aan welke rol apothekers kunnen spelen bij het waarborgen van de toegankelijkheid van de digitale bijsluiter voor patiënten met minder digitale vaardigheden. Apothekers zouden moeten inventariseren in hoeverre patiënten op prijs stellen dat er een papieren bijsluiter meegeleverd wordt.

KNMP waarschuwt

Vooruitlopend daarop heeft apothekersorganisatie KNMP al aan de Tweede Kamer laten weten welke gevolgen het invoeren van een digitale bijsluiter voor hen heeft. Zij waarschuwen dat lang niet alle patiënten even goed in staat zijn om informatie online op te zoeken en te raadplegen. Ook levert de invoering van de ePI naar verwachting veel extra werk voor de apothekers op.

Meer informatie

Download de kamerbrief van demissionair minister Tamara van Ark van 12 februari 2021.

Lees meer over het standpunt van de KNMP over de Europese digitale bijsluiter.