COSMIC-312 studie vergelijkt cabozantinib plus atezolizumab met sorafenib bij leverkanker

oktober 2019 Oncotrials Willem van Altena
3D Illustration of Human Liver Anatomy

De COSMIC-312 studie is een lopend onderzoek bij patiënten met gevorderd leverkanker (hepatocellulair carcinoom, HCC). Dit fase 3-onderzoek vergelijkt de behandeling met een combinatie van cabozantinib plus atezolizumab met een standaardbehandeling met sorafenib bij volwassen patiënten met gevorderd leverkanker die nooit eerder een antikankerbehandeling ontvangen hebben.

Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen of de combinatiebehandeling goed verdragen wordt en of deze doeltreffender is voor het behandelen van leverkanker dan een behandeling met alleen sorafenib bij patiënten die nooit eerder behandeld zijn. Ook neemt een groep patiënten die cabozantinib als enig middel voor hun kanker ontvangen deel, om te bepalen hoe deze aanpak bijdraagt aan de algemene veiligheid en doeltreffendheid van de combinatie met atezolizumab.
Daarnaast worden ook de bijwerkingen van de verschillende behandelingen bestudeerd.

Behandeling

Deelnemers aan de studie worden ingedeeld in drie groepen die elk een andere behandeling ontvangen:

  • Groep 1 (combinatiebehandeling-groep): cabozantinib (tabletten) plus atezolizumab (in een ader toegediend)
  • Groep 2 (sorafenibgroep): sorafenib (tabletten)
  • Groep 3 (alleen-cabozantinib groep): cabozantinib (tabletten)

Deelnemende ziekenhuizen

De COSMIC-studie wordt uitgevoerd door artsen in diverse ziekenhuizen (zie ook hieronder). Er zullen ongeveer 640 geschikte patiënten aan dit onderzoek deelnemen. Naar verwachting zullen er in Nederland 8 patiënten aan deelnemen.
Dit onderzoek wordt gesponsord door het farmaceutisch bedrijf Exelixis Inc.

Studiecoördinatoren in Nederland:

  • UMC Utrecht, Dr. N. Haj Mohammad, internist-oncoloog
  • Amsterdam UMC locatie AMC, dr. H.J. Klümpen
  • Erasmus MC, Rotterdam, dr. F. Eskens
  • MUMC+, Maastricht, dr J. de Vos

Interesse in dit onderzoek?
Neem dan contact op met Mw. Dr. N. Haj Mohammad, de onderzoeker. Dat kan via het secretariaat van het Trialbureau:
E-mail: oncology-trials-secretariat@umcutrecht.nl of telefoon: 088 75 562 63, of via aanmelding bij één van de andere deelnemende ziekenhuizen.

Bronnen

1. https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Cancer-Center/Meedoen-aan-wetenschappelijk-onderzoek-oncologie/COSMIC
2. Study of Cabozantinib in Combination With Atezolizumab Versus Sorafenib in Subjects With Advanced HCC Who Have Not Received Previous Systemic Anticancer Therapy (COSMIC-312)
3. Journal of Clinical Oncology