Bloedbank Sanquin zet charmeoffensief in om tienduizenden nieuwe donoren te werven

augustus 2022 Beter Leven Willem van Altena
Doctor in a blood bank is holding blood bag with red blood cells

Bloedbank Sanquin is naarstig op zoek naar nieuwe bloed- en plasmadonoren. Het gaat om tienduizenden donoren, en vooral in de grote steden is het tekort nijpend. Donoren blijken lang niet altijd op afspraken op te komen dagen, om allerlei redenen. En dat kan voor knelpunten gaan zorgen. Reden voor Sanquin om aan de bel te trekken.

Sanquin-directeur Daphne Thijssen-Timmer legt uit: “Bloed is kort houdbaar, dat maakt dat we niet te veel en niet te weinig donors oproepen, maar precies het aantal dat ziekenhuizen nodig hebben. Als donors geen gehoor geven aan een oproep, dan hebben wij een probleem. Een lege stoel en uiteindelijk te weinig donaties, met alle gevolgen voor de gezondheidszorg van dien.”

Loyaliteit

Het afnemende animo onder donoren is in alle Europese landen zichtbaar, en de COVID-pandemie is daar mogelijk debet aan geweest. De loyaliteit onder de donoren is lang niet altijd meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Thijssen-Timmer denkt dat ongeveer een kwart van de Sanquin donoren trouw op elke afspraak komt, maar driekwart van de donoren, vaak jonger en korter donor, zien hun donorschap meer als iets vrijblijvends. “Dat is een probleem. Bloed of plasma doneren is uiteraard vrijwillig, maar ben je eenmaal donor, dan rekenen patiënten echt op je”.

Flexwerkplek

Sanquin werkt aan een nieuwe strategie die inspeelt op de veranderde mentaliteit onder donors. Er wordt gedacht over flexwerkplekken voor donors op de afnamelocaties, zodat de donor na een donatie nog even kan werken. Daarnaast werkt Sanquin aan manieren om donors een terugkoppeling van data te kunnen geven over hun eigen gezondheid. Thijssen-Timmer: “Onderzoek laat zien dat donors heel graag meer wil weten van hun gezondheid. We geven al wat data bij iedere donatie en kijken nu of we dat – al dan niet met partners – kunnen uitbreiden. Zo’n check zou toch een reden kunnen zijn om bij een oproep wel trouw naar de Bloedbank te komen. Die mogelijkheden onderzoeken we.”

Meer informatie en aanmelding

Meld u hier aan als bloed-en plasmadonor voor Sanquin