Belgische studie: ‘Suikerrijke drankjes maken kinderen drukker en minder rekenvaardig’

november 2021 Beter Leven Willem van Altena
joyful baby girl picnic - health nutrition fruit juice .

Suikerrijke dranken hebben mogelijk een negatief effect op het gedrag en de rekenvaardigheden van jongens onder de 6 jaar oud. Maar bij meisjes is hetzelfde effect niet te zien. Dat stelden onderzoekers van KU Leuven (België) onlangs vast in een studie, die is gepubliceerd in vaktijdschrift Health Economics.

De onderzoekers ontdekten dat jongens een half uur na het drinken van een suikerrijk drankje (met een suikerhoeveelheid die vergelijkbaar is met die in een blikje cola) zich kalm en ontspannen voelden, maar dat ze na drie kwartier juist rusteloos werden. Na een uur nam de rekenvaardigheid van de jongens af met gemiddeld 26%, en dat effect duurde ongeveer 2 uur. Bij meisjes werd het effect in veel minder sterke mate waargenomen. Ze deden het zelfs iets beter in de rekentoetsen dan de jongens.

De onderzoekers denken dat er meer suikerrijke dranken gedronken worden in sociaal minder bedeelde gezinnen, en dat dat feit mogelijk een verklaring is voor de mindere schoolprestaties van kinderen uit die milieus in vergelijking tot kinderen uit welvarender huishoudens. Op basis van hun bevindingen zou er beleid moeten komen dat de verkoop van suikerrijke drankjes op scholen aan banden legt. In de woorden van medeauteur prof. Kristof De Witte: “Suikerrijke drankjes worden overal op scholen verkocht, en we weten dat dit soort drankjes meer door jongens wordt gedronken, en vaker in gezinnen met lage inkomens. De effecten van die drankjes moeten een rol spelen in verandering van het beleid.”

Studieopzet

In de studie werden 462 kinderen van 4 jaar oud gerandomiseerd een suikerrijk drankje gegeven met het equivalent aan suiker van een blikje cola, of een drankje met kunstmatige zoetstof. Vervolgens werd het gedrag van de kinderen geobserveerd, en kregen ze een rekentoets 30, 45, 60 en 120 minuten nadat ze gedronken hadden.

Het is belangrijk dat kinderen voldoende drinken, en omdat ze in de groei zijn hebben ze relatief meer water nodig in verhouding tot hun lichaamsgewicht dan volwassenen. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud zijn vijf glazen drinken per dag voldoende. Water is de beste keuze, maar suikervrije en cafeïnevrije thee is ook een optie. Melk is eveneens een gezonde keuze die veel nutriënten bevat. Vruchtensappen, zeker voorverpakte, zijn juist geen goede keuze, ondanks dat ze gezond lijken. Ze bevatten over het algemeen veel suikers.

Referentie

Schiltz, F., & De Witte, K. (2021). Sugar rush or sugar crash? Experimental evidence on the impact of sugary drinks in the classroom. Health Economics, 1– 19. https://doi.org/10.1002/hec.4444