Belgisch-Nederlands onderzoek naar inzet hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren

maart 2023 Medisch onderzoek Willem van Altena
Primary clear cell carcinoma of the pancreas is rare and it is classified as a "miscellaneous" carcinoma.

Internist-endocrinologen van Erasmus MC in Rotterdam starten samen met het Belgische ziekenhuisnetwerk NETwerk een onderzoek naar het nut van hormoontherapie na groei van een neuro-endocriene tumor die niet hormonaal actief is. Voor hun onderzoek ontvangen de onderzoekers een subsidie van 2,7 miljoen euro van BeNeFIT.

Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn tumoren die ontstaan in het neuro-endocriene systeem, een netwerk van cellen die verspreid zijn over het hele lichaam. NET kunnen overal in het lichaam voorkomen, maar worden vooral aangetroffen in het maagdarmstelsel. De incidentie van NET in Nederland is 2,4 per 100.000 inwoners (2010), en dat maakt ze tot zeldzame kankers. Daarvan wordt gesproken als een kanker bij 6 op de 100.000 inwoners voorkomt, of minder. NET kunnen in verschillende organen voorkomen. Om die reden bestaat de behandelrichtlijn uit modules per orgaan: maag, duodenum, pancreas, jejunum/ileum, appendix en colon/rectum.

Huidige therapie

Mensen met deze NET die niet meer genezen kan worden, krijgen meestal hormoontherapie met somatostatine analogen als eerste behandeling. De behandeling wordt gewoonlijk levenslang doorgezet bij hormonaal actieve NET. Het is momenteel onduidelijk of het ook zinvol is om bij patiënten met een hormonaal niet-actieve NET de behandeling met hormoontherapie door te zetten tijdens tweedelijnstherapie (peptide receptor radionuclide therapie of doelgerichte therapie) als er tumorgroei is.

SAUNA-studie

Daarom richt het nieuwe onderzoek genaamd SAUNA, zich op het nut van hormoontherapie na groei van een neuro-endocriene tumor van de maag, darm of alvleesklier die niet hormonaal actief is. De studie moet aantonen of het continueren van hormoontherapie voor patiënten met een NET tijdens tweedelijnstherapie tumorgroei tegengaat en kwaliteit van leven verbetert. Daarnaast wordt ook gekeken naar de kosten, de overleving en de bijwerkingen.

Speciale behandelkamers

Het onderzoek gaat 10 jaar duren. Het project wordt gecoördineerd door het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Er doen twintig ziekenhuizen uit België en Nederland mee. Het UZA is een van de Europese Referentiecentra voor zeldzame kankers. Begin maart 2023 opende UZA twee met lood beklede behandelkamers, speciaal voor mensen met NET. Daar zullen zij behandeld worden met ‘Peptide Receptor Radionuclide Therapie’ (PRRT), een medicijn met radioactieve straling dat neuro-endocriene tumoren gericht aanvalt. Bij deze behandeling krijgen patiënten een geneesmiddel ingespoten dat een radioactief eiwit bevat. Dat eiwit komt via het bloed tot bij de tumor en bestraalt de tumor lokaal. Omdat de behandeling met radioactiviteit werkt, moeten de patiënten na de behandeling wel in isolatie blijven. Daarvoor moest het UZA kamers inrichten met muren van lood en een speciaal toilet, dat ervoor zorgt dat ook via de urine geen radioactiviteit in de riolering terecht komt.

BeNeFit

BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is een competitief financieringsprogramma voor zorgprofessionals om grote, multicentrische, gerandomiseerde klinische studies mogelijk te maken om belangrijke gezondheidsvragen te beantwoorden. Het programma is een samenwerking tussen 2 financiers, het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, die deze gezamenlijke call sinds 2018 financieren.

Bron

Persbericht op website Amazing Erasmus