Bekijk nu de Targeted Therapies special, najaar 2020

december 2020 SPECIALS Van de redactie
Medical 3D illustration of a cancer cell attacked by white blood cells with a cell surface

In deze nieuwe special worden de meest recente ontwikkelingen rondom doelgerichte therapieën binnen de oncologie worden besproken.

In de rubriek ‘Moleculaire diagnostiek’ spreken wij dr. Astrid Eijkelenboom over NTRK-genfusie gedreven tumoren en prof. dr. Miriam Koopman over moleculair
testen bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Daarnaast bespreekt dr. Monique Bos de behandelopties bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom met een PIK3CA-mutatie en dr. Cor de Kroon gaat in op de groeiende rol van PARP-remmers bij ovariumcarcinoom.

In ‘Maatwerk’ worden therapieën op maat besproken, zoals combinatietherapie bij gemetastaseerd BRAF-gemuteerd melanoom en de behandeling van ALKpositieve NSCLC-patiënten. Dr. Britt Suelmann gaat in op het groeiend aantal opties voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd heldercellig
niercelcarcinoom.

Tot slot wordt in ‘Updates anno 2020’ een overzicht geschetst van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van HER2-positieve borstkanker en van
gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

Kortom, deze special biedt een mooi overzicht van diverse ontwikkelingen die momenteel spelen binnen de oncologie, toegelicht door experts uit het veld. Dit
kan de dagelijkse klinische praktijk mogelijk veranderen voor u en uw patiënten, maar schetst ook een beeld van de mogelijkheden die we in de nabije toekomst
kunnen verwachten.

Wij wensen u veel leesplezier!