prof. dr. J.H.W. de Wilt

Artikelen:

Orgaansparende behandeling van het rectumcarcinoom: (on)mogelijkheden

1 november 2018

INLEIDING

Het rectumcarcinoom is een veelvoorkomende maligniteit met een incidentie van meer dan 4.000 patiënten per jaar in Nederland. Na de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker eind 2014 is er een snelle stijging geweest van het aantal nieuwe diagnoses tot bijna 5.000 in 2015, met vooral een toename van de vroege sta… Lees verder »

De STAR-TREC-studie: kan de endeldarm worden gespaard door lokale excisie na preoperatieve (chemo)radiotherapie in vergelijking met standaardchirurgie voor beperkte endeldarmtumoren?

1 november 2018

INLEIDING

Elk jaar wordt bij meer dan 3.500 patiënten in Nederland een rectumcarcinoom gediagnosticeerd. De standaardbehandeling bij vroeg-stadium rectumcarcinoom bestaat uit een totale mesorectale excisie (TME). Deze radicale vorm van chirurgie leidt tot goede oncologische uitkomsten, maar gaat ook gepaard met morbiditeit zoals defeca… Lees verder »

Intraoperatieve beeldvorming bij peritonitis carcinomatosa van colorectale origine: een fase 1/2-studie

1 september 2018

INLEIDING

Vier tot tien procent van alle patiënten met een colorectaal carcinoom krijgt tijdens de ziekte te maken met peritoneale metastasen.1 Sinds de introductie van cytoreductieve chirurgie (CRS) gevolgd door hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) is genezing mogelijk bij geselecteerde patiënten en is de ove… Lees verder »

Een grote bijniertumor: bijnierschorscarcinoom?

1 mei 2015

Casus

Een 43-jarige vrouw bezoekt de dermatoloog vanwege hirsutisme. Sinds ongeveer een halfjaar ervaart de patiente toegenomen haargroei op de armen, benen en tepels. Bij analyse wordt een verhoogd testosteron gevonden, waarna er een verwijzing plaatsvindt naar de internist. De anamnese vermeldt geen andere klachten.

Lichamelij… Lees verder »

Prognostische waarde van palliatieve resectie van de primaire tumor bij patiënten met een gemetastaseerd colorectaal carcinoom

1 maart 2015

Achtergrond

De meerwaarde van een palliatieve resectie van de primaire tumor bij patiënten met een synchroon gemetastaseerd colorectaal carcinoom staat al langer ter discussie. Enerzijds kan colorectale chirurgie ernstige complicaties, zoals darmperforatie of -bloeding, voorkomen, waarbij electieve chirurgie een aanzienlijk lagere post… Lees verder »

Complete mesocolische excisie van het colorectaal carcinoom: de volgende stap vooruit?

1 maart 2015

Achtergrond

De invoering van totale mesorectale excisie (TME) heeft tot een betere behandeling en overleving geleid van patiënten met een rectumcarcinoom. Dezelfde principes van TME kunnen ook in de colonchirurgie worden toegepast: complete mesocolische excisie (CME). Bij CME vindt de dissectie plaats in het mesocolisch vlak; een vlak … Lees verder »

Behandeling van lokaal recidief rectumcarcinoom na radio(chemo)-therapie en chirurgische resectie voor de primaire tumor: een overzicht

1 mei 2014
Inleiding

Primair rectumcarcinoom wordt in Nederland jaarlijks bij 25/100.000 mannen en bij 15/100.000 vrouwen gediagnosticeerd. De overleving is de laatste decennia verbeterd, vooral sinds de ontwikkelingen in de chirurgische behandeling aan het eind van de vorige eeuw.1,2 Tegenwoordig is de behandeling voor rectumcarcinoom … Lees verder »

Variatie in chemotherapiebeleid bij colorectale levermetastasen in Nederland

1 augustus 2013

Inleiding

De incidentie van het colorectaal carcinoom zal in 2015 zijn gestegen tot ongeveer 14.000 als gevolg van een licht stijgende incidentie (door onder andere de screening op colorectaal carcinoom), de bevolkingsgroei en de vergrijzing.1 Ongeveer 50% van de patiënten met colorectale tumoren presenteert zich met of ontw… Lees verder »

Revisie van de landelijke richtlijn ‘Melanoom’

1 augustus 2013

Inleiding

Melanoom staat in de top 10 van meest voorkomende kankersoorten in Nederland. De incidentie stijgt ieder jaar met ongeveer 4%. De richtlijn ‘Melanoom’ is evidence-based gereviseerd met begeleiding en financiering van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).1 De richtlijn is bestemd voor alle professionals d… Lees verder »

Transanale endoscopische microchirurgie na behandeling met imatinib: case report van een patiënt met een rectale gastrointestinale stromale tumor

1 juni 2013

Inleiding

Gastro-intestinale stromale tumoren (GIST) zijn relatief zeldzame mesenchymale tumoren in de tractus digestivus. Bij <5% van de patiënten met GIST bevindt de tumor zich in het rectum.1,2 De meeste GIST hebben activerende mutaties in het KIT- of PDGFRA-gen. Deze genen zijn belangrijk bij het stellen van de diagnose … Lees verder »

Centralisatie van chirurgische behandeling van oesofaguscarcinoom in de VIKC-regio Oost-Nederland

1 november 2012

Inleiding

De incidentie van oesofaguscarcinoom neemt de laatste decennia toe. In 1989 werd bij bijna 700 patiënten in Nederland een oesofaguscarcinoom vastgesteld, terwijl de diagnose in 2009 bij ruim 1.900 patiënten werd gesteld.1 De in opzet curatieve behandeling bestaat uit oesofaguscardiaresectie (OCR) met lymfeklierdis… Lees verder »

CAIRO 4-studie: de rol van chirurgie van de primaire tumor voor patiënten met een synchroon, niet-resectabel, gemetastaseerd coloncarcinoom

1 november 2012

Inleiding

Colorectaal carcinoom (CRC) is een van de meest voorkomende vormen van kanker met een jaarlijkse incidentie in Nederland van meer dan 12.000 patiënten in 2008. De incidentie stijgt als gevolg van de toegenomen levensstandaard en leeftijd van de populatie. De meeste patiënten presenteren zich in een vroeg stadium van de ziekt… Lees verder »

CONTRA-ARTIKEL: Gerandomiseerd onderzoek leidt tot meer vragen over schildwachtklierbiopsie bij het melanoom

1 mei 2012

Inleiding

De schildwachtklierprocedure is gedurende de laatste 2 decennia een geaccepteerde diagnostische procedure geworden bij patiënten met een melanoom.1,2 Voor het schildwachtkliertijdperk werden in sommige klinieken electieve klierdissecties uitgevoerd. Een viertal prospectief gerandomiseerde onderzoeken konden geen ov… Lees verder »

Aanbevolen

De TIL-studie loopt in Nederland in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en staat mome …

Lees verder »

Mededelingen

No items found
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVO
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.