prof. dr. J.H.A.M. Kaanders

Artikelen:

Het merkelcelcarcinoom

1 december 2020

INLEIDING

Het merkelcelcarcinoom (MCC) is een zeldzame en agressieve vorm van huidkanker van neuro-endocriene origine dat ontstaat in de dermo-epidermale overgang (zie Figuur 1). De exacte origine en functie van merkelcellen is niet geheel duidelijk, maar waarschijnlijk vervullen ze een rol in de tastzin (mechanoreceptoren).

Lees verder »

Kennisagenda’s: wat zijn de belangrijkste thema’s in de oncologie?

1 september 2020

INLEIDING

Niet alle reguliere zorg in Nederland is bewezen effectief. Sommige zorg wordt door professionals en/of patiënten als effectief beschouwd, waarnaar nooit vergelijkend wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Het is mogelijk dat een deel van deze zorg niet effectief blijkt, of alleen bij bepaalde subpopulaties. Voorbeelden zijn h… Lees verder »

Radiatie-geïnduceerde atherosclerose bij een patiënt met larynxcarcinoom

28 oktober 2019

INLEIDING

Door verbeterde oncologische zorg en daardoor langere overleving krijgen meer patiënten late radiatieschade. Radiatie-geïnduceerde atherosclerose kan een negatieve impact hebben op de morbiditeit en mortaliteit van overlevenden van kanker. Bij atherosclerose van de a. carotis kan, als gevolg van een geruptureerde plaque of b… Lees verder »

UPGRADE-RT: FDG-PET-gestuurde graduele dosisprescriptie ter vermindering van late toxiciteit bij hoofdhalstumoren

1 september 2015

Inleiding

Doorgaans wordt bij radiotherapie voor hoofd-halstumoren gebruikgemaakt van 2 dosisniveaus. Een hoge ‘boost dosis’ om macroscopische tumor te behandelen en een lagere ‘electieve dosis’ om eventuele occulte metastasen in lymfeklierstations in de hals te behandelen. De huidige gebruikte electieve dosis bedraagt 45–50 G… Lees verder »

PET voor adaptatie van radiotherapie bij hoofd-halscarcinomen

1 november 2014

Inleiding

Een hoofd-halscarcinoom (HHC) wordt bij 2.900 patiënten per jaar in Nederland gediagnosticeerd. De therapie is de laatste decennia gewijzigd van meest chirurgie naar vooral orgaansparende radiotherapie, steeds vaker gelijktijdig met systemische behandeling (chemotherapie of ‘targeted’ therapie). Met intensiteitsgemoduleer… Lees verder »

Tumormetabolisme en het Warburg-effect: translatie naar de klinische praktijk

1 januari 2014

Inleiding

Elke cel heeft een bron van energie nodig om verschillende cellulaire processen, zoals DNA-schadeherstel, transcriptie en translatie van eiwitten, en dynamiek van het cytoskelet te kunnen reguleren. Als energiebron verbruiken gezonde cellen voornamelijk glucose, wat via de glycolyse wordt omgezet in pyruvaat en 2 mol adenosine… Lees verder »

FLT-PET gedurende (chemo)radiotherapie als vroegtijdige voorspeller van de behandeluitkomst bij hoofdhalstumoren

1 december 2013

Inleiding

Proliferatieve activiteit is één van de eigenschappen van maligne tumoren.1 Bij plaveiselcelcarcinomen van het hoofd-halsgebied is compensatoire tumorcelrepopulatie gedurende de behandeling een bekend mechanisme dat de behandeluitkomst ongunstig beïnvloedt.2 Verschillende behandelmodificaties zijn besc… Lees verder »

De introductie van radiotherapie met protonen in Nederland: pleidooi voor een gefaseerde aanpak

1 mei 2012

Langendijk et al. geven in hun artikel een helder overzicht van de huidige stand van zaken omtrent protonenbestraling vanuit de literatuur en de mogelijke introductie van deze vorm van radiotherapie in Nederland. Behandeling van tumoren door middel van protonen vindt in de wereld al gedurende vele jaren plaats. Waar het aan ontbreekt zijn klinis… Lees verder »

Aanbevolen

De TIL-studie loopt in Nederland in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en staat mome …

Lees verder »

Mededelingen

No items found
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVO
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.