ASCERTAIN-project moet leiden tot transparantie en uniformiteit van geneesmiddelprijzen en betere toegang tot deze middelen binnen Europa

augustus 2022 Zorginnovatie Van de redactie
Hand holding multicolored pills, European union flag background

De Europese Commissie heeft onlangs besloten tot financiering van het Europese ASCERTAIN-project. Dit project is erop gericht om meer transparantie en eenvormigheid tot stand te brengen in de waardegebaseerde prijsstelling van (dure) geneesmiddelen en verbetering van de toegang tot deze middelen binnen Europa. De financiering vanuit Horizon Europe (5 miljoen euro) geldt voor een periode van 4 jaar. ASCERTAIN wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Europese universiteiten, waarvan de Erasmus Universiteit van Rotterdam projectleider is. Het project zal volgens planning in november dit jaar officieel van start gaan.

Focus op kanker

Het project ‘Affordability and Sustainability improvements through new pricing, Cost- Effectiveness and ReimbursemenT models to Appraise iNnovative health technologies’ (ASCERTAIN) heeft ten doel om de huidige methoden van waardegebaseerde prijsstelling, kosteneffectiviteitsmodellering, drempelbepaling, en vergoeding te verbeteren, betaalbare prijzen vast te stellen en een cyclische beoordeling van bredere maatschappelijke voordelen, waaronder kosten en risico’s, te faciliteren. Uiteindelijke doel is vooral de toegang en de snelheid van toegang tot deze middelen te verbeteren. De focus in het project zal liggen op innovaties op kankergebied. Hierin zal de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan samenwerken met andere universiteiten in onder meer Parijs, Oslo, Innsbrück en een aantal Oost-Europese landen.

Doelstelling

In een recent interview met het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie zegt prof.dr. Carin Uyl (hoogleraar Health Technology Assessment,directeur van het iMTA en projectleider van ASCERTAIN) daarover: “De doelstelling van dit project is om in samenwerking met Europese organisaties (waaronder vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, hematologen, oncologen, verzekeraars, overheid en kankerpatiënten) te komen tot een meer uniforme Europese systematiek van prijsstelling, kosteneffectiviteit en vergoeding van geneesmiddelen. Daarmee dient de toegang van geneesmiddelen voor alle Europeanen beter te worden gewaarborgd.”

Over Horizon Europe

Horizon Europe is het ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie dat loopt van 2022 tot en met 2027 met doorlopende subsidieoproepen (‘calls for proposals’) en een totaal budget van ruim 95 miljard euro. De belangrijkste doelstellingen van Horizon Europe zijn:

  • Het versterken van de wetenschap en technologie in de Europese Unie dankzij meer investeringen in hooggekwalificeerde mensen en baanbrekend onderzoek
  • Het bevorderen van het industriële concurrentievermogen van de EU en haar innovatieprestaties
  • Het verwezenlijken van de strategische prioriteiten van de EU, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en het aanpakken van mondiale uitdagingen die de kwaliteit van ons dagelijks leven beïnvloeden.

Figuur: De drie pijlers voor het Horizon Europe 2022-2027 programma