Articles

MRI-beeldvorming nu structureel geïntegreerd in de diagnostiek van prostaatkanker

NTVO - 2021, nummer 1, february 2021

dr. I. Wagensveld , drs. B. Israël , prof. dr. T. M. de Reijke , prof. dr. R.J.A. van Moorselaar , dr. I.M. van Oort , C. Tillier MSc., dr. E. Vegt , dr. H.T.H.J. Niekus , dr. I. Mostovaya , dr. W.J. Harmsen , prof. dr. J.O. Barentsz , dr. I.G. Schoots

SAMENVATTING

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 12.000 mannen de diagnose prostaatkanker gesteld. Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm, als ook de tweede doodsoorzaak van solide kankers bij mannen. In 2016 is de modulaire revisie van de richtlijn Prostaatcarcinoom gestart aan de hand van uitkomsten van een knelpunteninventarisatie (vijf delen), waarvan de module ‘diagnostische prostaat-MRI’ recentelijk is gepubliceerd. De revisie is uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit gemandateerde afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke en beroepsverenigingen als ook de patiëntenvereniging, met de methodologische begeleiding en secretariële ondersteuning van het proces door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Sinds januari 2020 wordt prostaat-MRI aanbevolen – voorafgaand aan de indicatie tot het nemen van prostaatbiopten – en worden MRI-gestuurde biopten gebruikt als aanvulling op de standaard systematische echogeleide biopten. Als de MRI geen suspecte afwijkingen laat zien, kunnen systematische echogeleide biopten achterwege worden gelaten als er geen risicofactoren aanwezig zijn. Het inzetten van prostaat-MRI bij mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker kan, in combinatie met gezamenlijke besluitvorming, leiden tot meer gepersonaliseerde diagnostiek.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2021;18:12-5)

Lees verder

Beperkte update richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’: een overzicht van de wijzigingen in 2016

NTVO - 2016, nummer 7, november 2016

drs. J.J.F. de Groot , prof. dr. R.J.A. van Moorselaar , drs. J.L.L.M. Coenen , prof. dr. J.A. Gietema , dr. W.V. Vogel , prof. dr. T. M. de Reijke

Samenvatting

In augustus 2016 is de gedeeltelijk gereviseerde Nederlandse richtlijn prostaatcarcinoom geautoriseerd. De revisie betreft vooral de behandeling van gemetastaseerd en castratieresistent prostaatcarcinoom. Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (april 2014) van deze onderdelen van de richtlijn.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:254–6)

Lees verder

Radium-223 bij de behandeling van castratieresistente prostaatkanker met symptomatische botmetastasen

NTVO - 2016, nummer 1, february 2016

prof. dr. T. M. de Reijke , prof. dr. A. Beeker , prof. dr. I.J. de Jong , prof. dr. W.R. Gerritsen , prof. dr. S. Osanto , prof. dr. J.F. Verzijlbergen , dr. W.V. Vogel

Samenvatting

In de vigerende versie van de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van prostaatkanker uit 2014 is radium-223-dichloride (radium-223) opgenomen als een van de laatste toevoegingen aan het arsenaal van middelen voor de behandeling van gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC), maar nog niet beoordeeld. Een multidisciplinair panel van Nederlandse medisch specialisten heeft zich gebogen over de (voorlopige) positionering van radium-223 bij mCRPC. De belangrijkste aanbevelingen van het panel luiden: radium-223 is een weinig toxische behandelmogelijkheid die bij patiënten met mCRPC en symptomatische botmetastasen kan worden ingezet; radium-223 heeft in tegenstelling tot bètastraling-emitterende radiofarmaca een levensverlengend effect getoond; radium-223 kan binnen de geregistreerde indicatie worden ingezet zowel bij patiënten die met chemotherapie zijn behandeld als bij patiënten die geen chemotherapie kunnen of willen krijgen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:18–23)

Lees verder

Gereviseerde richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’: de belangrijkste wijzigingen op een rij

NTVO - 2014, nummer 4, june 2014

drs. J.J.F. de Groot , prof. dr. T. M. de Reijke

Samenvatting

Epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van prostaatcarcinoom zorgen voor een toenemende belasting van de urologische praktijk. Actuele richtlijnen helpen deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. De multidisciplinaire richtlijn ‘Prostaatcarcinoom’ uit 2007 is nu geheel gereviseerd. Betrokken partijen streven voor de nabije toekomst naar snellere tussentijdse revisies op specifieke onderdelen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:160–4)

Lees verder
X