Articles

Radium-223 bij de behandeling van castratieresistente prostaatkanker met symptomatische botmetastasen

NTVO - 2016, nummer 1, february 2016

prof. dr. T. M. de Reijke , prof. dr. A. Beeker , prof. dr. I.J. de Jong , prof. dr. W.R. Gerritsen , prof. dr. S. Osanto , prof. dr. J.F. Verzijlbergen , dr. W.V. Vogel

Samenvatting

In de vigerende versie van de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van prostaatkanker uit 2014 is radium-223-dichloride (radium-223) opgenomen als een van de laatste toevoegingen aan het arsenaal van middelen voor de behandeling van gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC), maar nog niet beoordeeld. Een multidisciplinair panel van Nederlandse medisch specialisten heeft zich gebogen over de (voorlopige) positionering van radium-223 bij mCRPC. De belangrijkste aanbevelingen van het panel luiden: radium-223 is een weinig toxische behandelmogelijkheid die bij patiënten met mCRPC en symptomatische botmetastasen kan worden ingezet; radium-223 heeft in tegenstelling tot bètastraling-emitterende radiofarmaca een levensverlengend effect getoond; radium-223 kan binnen de geregistreerde indicatie worden ingezet zowel bij patiënten die met chemotherapie zijn behandeld als bij patiënten die geen chemotherapie kunnen of willen krijgen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:18–23)

Lees verder

De androgeenreceptor in beeld: FDHT-PET/CT bij het beoordelen van (ossaal) gemetastaseerd prostaatcarcinoom

NTVO - 2014, nummer 5, august 2014

drs. R.J. Dost , drs. H.D. Hoving , prof. dr. I.J. de Jong

Samenvatting

Het onderscheid maken tussen wel of niet gemetastaseerde prostaatkanker wordt met de huidige beeldvormende technieken beperkt door matige sensitiviteit en specificiteit. Aangezien de androgeenreceptor de drijvende kracht is bij meer dan 90% van de prostaattumoren kunnen radioactief gelabelde androgenen nuttig zijn om prostaatkanker in beeld te brengen. Enkele pilotstudies zijn inmiddels verricht en toonden het ‘proof of principle’ aan. Binnenkort starten vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen 2 studies waarin fluor-18-gelabeld dihydrotestosteron als nieuwe klinische tracer voor de moleculaire beeldvorming van (ossaal) gemetastaseerd prostaatkanker met PET/CT wordt onderzocht. Deze tracer kan door in-vivobinding aan de androgeenreceptor zorgen voor tumorspecifieke beeldvorming en daardoor mogelijk een meer patiëntspecifieke keuze in de behandeling. De studies zijn onderdeel van het ‘Prostate Cancer Molecular Medicine’-project 030–203, onderdeel van het ‘Center for Translational Molecular Medicine’.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2014;11:205–9)

Lees verder
X