Articles

PERISCOPE II-studie: cytoreductieve chirurgie en HIPEC versus alleen systemische chemotherapie in de behandeling van het peritoneaal gemetastaseerde maagcarcinoom

NTVO - 2019, nummer 4, june 2019

dr. J.W. van Sandick , drs. W.J. Koemans , dr. H. Boot , dr. T.E. Buffart , dr. V.P. Retel

Samenvatting

De PERISCOPE II-studie is een gerandomiseerd multicenter fase 3-onderzoek waarin een combinatiebehandeling van cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) wordt vergeleken met de huidige standaardbehandeling, palliatieve systemische chemotherapie, bij maagkankerpatiënten met beperkte peritoneale metastasering en/of tumorpositieve peritoneale cytologie. Belangrijkste inclusiecriteria zijn 1) een resectabel primair maagcarcinoom, 2) beperkte peritoneale ziekte gediagnosticeerd met behulp van laparoscopie of laparotomie en 3) afwezigheid van ziekteprogressie tijdens ‘voorbehandeling’ met systemische chemotherapie. Het doel van het onderzoek is om te kijken of de HIPEC-behandeling overlevingswinst biedt ten opzichte van de standaardbehandeling.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:162–5)

Lees verder

Anti-HER2-therapie bij maag- en slokdarmtumoren

NTVO - 2016, nummer 4, june 2016

T. Koopman , dr. A.L.T. Imholz , dr. H. Boot

Samenvatting

Maligne tumoren van de maag en slokdarm staan bekend om hun slechte prognose. Bij de behandeling van deze tumoren is recentelijk aangetoond dat gerichte therapie tegen het ‘human epidermal growth factor receptor 2’ (HER2)-oncogen bij een deel van de patiënten leidt tot betere overleving. Bij 3 van onze patiënten, met verschillende tumorlokalisaties en ziektestadia, heeft antitumorbehandeling met een combinatie van chemotherapie en gerichte anti-HER2-therapie geleid tot uitstekende klinische resultaten. Deze casus illustreren het potentiële voordeel van anti-HER2-therapie bij maag- en slokdarmtumoren. HER2- en anti-HER2-therapie bij maag- en slokdarmkanker verdienen daarom meer aandacht van de Nederlandse clinici.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:125–31)

Lees verder

Peroperatief geplaatste voedingsjejunostomie bij maagkankerpatiënten: veilig en effectief

NTVO - 2015, nummer 8, december 2015

drs. A.K. Trip , C.M. Kesseler BSc, W. van Amsterdam , dr. E.P.M. Jansen , dr. H. Boot , dr. A. Cats , dr. J.W. van Sandick , prof. dr. M. Verheij

Samenvatting

Maagkankerpatiënten hebben een verhoogd risico op ondervoeding en gewichtsverlies, met als gevolg een verminderde kwaliteit van leven, een verhoogd risico op chirurgische complicaties en mogelijk een verminderde tolerantie voor adjuvante behandeling. Om de kans op deze nadelige gevolgen te minimaliseren wordt in het Antoni van Leeuwenhoek routinematig bij maagkankerresecties een voedingsjejunostomie ingebracht en wordt gestreefd deze gedurende de gehele adjuvante behandeling te behouden. In dit artikel wordt dit beleid geëvalueerd ten aanzien van veiligheid en effectiviteit.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:309–16)

Lees verder

Multipele leverabcessen bij een rectumcarcinoom

NTVO - 2012, nummer 8, december 2012

dr. J. Hagendoorn , dr. H. Boot , J.A.C. Brakenhoff , prof. dr. T.J.M. Ruers

Samenvatting

Achtergrond: Fusobacterium-speciesinfecties kunnen leverabcessen veroorzaken die radiografisch lijken op levermetastasen. Tegelijkertijd zijn Fusobacteria geassocieerd met colorectaal carcinoom, maar is een causale relatie ten aanzien van de pathogenese nog onduidelijk.

Casus: Een 69-jarige vrouw, met in de recente voorgeschiedenis rectaal bloedverlies, meldde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp van haar ziekenhuis met sinds een week bestaande klachten van loopneus, koorts, malaise, braken en diarree. Aanvullende echografie en CT-scan lieten multipele leverafwijkingen zien, terwijl een bloedkweek positief was voor Fusobacterium. Zij herstelde goed na antibiotische therapie, waarbij de leverafwijkingen op CT verdwenen. Vanwege aanhoudend rectaal bloedverlies werd een coloscopie verricht, die een laag gelegen rectumcarcinoom liet zien. Zij onderging vervolgens neoadjuvante chemoradiatie gevolgd door een abdominoperineale resectie.

Conclusie: Bij een Fusobacterium-infectie die gepaard gaat met klachten van rectaal bloedverlies moet worden gedacht aan een colorectaal carcinoom.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:358–61)

Lees verder

Kortademigheid en hoestklachten na radiofrequente ablatie van levermetastasen

NTVO - 2012, nummer 2, march 2012

R.C. Boshuizen , drs. A.P.E. Besnard , dr. H. Boot , dr. M.M. van den Heuvel

Samenvatting

Achtergrond: Diagnostiek van een bronchobiliaire fistel (BBF) kan uitdagend zijn. Hierbij zijn vele onderzoeken beschreven.

Casus: Een 68-jarige vrouw, sinds 7 jaar behandeld met imatinib wegens een gastro-intestinale stromaceltumor, bezocht de polikliniek Interne Geneeskunde 4 weken na een radiofrequente ablatie van een levermetastase. Zij had kortademigheids- en hoestklachten. Bronchoscopie liet een opvallende gele mucosa zien. Bilirubine in het sputum en percutane transhepatische cholangiografie bevestigden de verdenking op een BBF. Na drainage bleef patiënte langere tijd klachtenvrij.

Conclusie: Een verdenking op BBF kan worden bevestigd door bilirubine in het sputum aan te tonen. Andere onderzoeken zijn zelden nodig. Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie of percutane transhepatische cholangiografie kunnen beide voor zowel diagnostische als therapeutische doeleinden worden gebruikt en zijn daarmee behandeling van eerste keuze.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2012;9:77–80)

Lees verder