ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZET IN OP EERDER VASTSTELLEN VAN KANKER MET CENTRUM VOOR VROEGDIAGNOSTIEK

juni 2022 Kliniek in Praktijk Willem van Altena

Op 17 mei is het Centrum voor Vroegdiagnostiek, onderdeel van het Antoni van Leeuwenhoek geopend. Zoals de naam al aangeeft is het een centrum dat zich specialiseert in het sneller opsporen van kanker. Door middel van onderzoek worden risicogroepen beter in kaart gebracht en kunnen nieuwere en betere screeningsmethoden ontwikkeld worden. Daardoor kunnen mensen die worden doorverwezen met een verhoogd risico of het vermoeden op kanker snel uitsluitsel krijgen. Vroegtijdig opsporen en ontdekken van tumoren betekent meer behandelopties die vaak minder ingrijpend zijn, minder invloed hebben op de sociale en dagelijkse activiteiten van de patiënt en minder kosten.

Het Centrum gaat zich vooral richten op fijnmaziger screenings, en daarbij is het een belangrijke eerste stap om te selecteren welke patiënten er gescreend moeten worden. Dat is meteen het verschil met de bevolkingsonderzoeken naar bijvoorbeeld borst- en darmkanker. Die zijn weinig selectief en screenen een relatief groot aantal mensen. Theo Ruers, hoofd kliniek en research: “Het is onze opzet om fijnmaziger te screenen, maar dat kan alleen als er meer kennis wordt opgebouwd om personen die baat hebben bij vroegdiagnostiek beter te selecteren.”

GEEN ACTIEF ZIEKE PATIËNT

Er is bewust voor gekozen om het Centrum niet in het gebouw van het AvL te vestigen maar een apart pand te geven. De gedachte daarachter is het scheiden van mensen met en zonder kanker, wat de drempel tot screening verlaagt. Ruers: “In ons Centrum ben je geen actief zieke patiënt. We willen er juist voor zorgen dat we voortijdig de kanker ontdekken en kunnen behandelen.”

In eerste instantie richt het Centrum zich op mensen waarvan vermoed wordt dat zij een verhoogd kankerrisico hebben, bijvoorbeeld door erfelijke aanleg. Later is het de bedoeling dat ook andere mensen met een verhoogd risico beter geïdentificeerd kunnen worden, en gewezen worden op de beschikbare screeningsmogelijkheden. Ook kunnen mensen doorverwezen worden met klachten die mogelijk op kanker terug te voeren zijn, of mensen waarbij het bevolkingsonderzoek aanleiding geeft tot nader onderzoek.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Een andere rol van het Centrum voor Vroegdiagnostiek is het onderzoek naar en ontwikkelen van nieuwe screeningtechnieken. Op dit moment is het Centrum actief voor de screening bij verdenking op kanker van darm, huid en prostaat. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI) en de inzet van de nieuwste apparatuur, zoals speciale camera’s (360WB Vectra) voor huidonderzoek, en meer geavanceerde MRI-scans voor prostaatonderzoek. Binnenkort zal ook een studie starten voor de screening op longkanker bij risicogroepen.

MEER INFORMATIE

Bezoek de website van het AvL Centrum voor Vroegdiagnostiek

Bron

Persbericht Antoni van Leeuwenhoek