Antoni van Leeuwenhoek onderzoekt werking COVID-19 vaccins bij patiënten met kanker

januari 2021 Corona Willem van Altena
Coma patient in hospital coronavirus infected and recovering

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) gaan onderzoek doen naar de werking van COVID-19-vaccins bij patiënten met kanker die chemotherapie, immuuntherapie of een combinatie van beide krijgen. Het onderzoek wordt samen met het UMCG, Erasmus MC, RIVM, het IKNL en in samenspraak met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK) uitgevoerd. Zij ontvangen hiervoor in totaal 3,3 miljoen euro subsidie van ZonMw.

Kwetsbare groepen

Patiënten met kanker horen bij de kwetsbare groepen voor wie COVID-19 extra gevaarlijk kan zijn. In de studies die tot nu toe zijn gedaan met het COVID-19 vaccin zijn geen patiënten met kanker opgenomen. John Haanen, internist oncoloog en onderzoeksleider in het AVL: “Wij gaan nu onderzoeken in hoeverre patiënten met kanker die actief worden behandeld met chemotherapie, immuuntherapie of de combinatie, na vaccinatie een beschermende immuunreactie krijgen. En dus of zij afdoende beschermd worden of meer maatregelen nodig zijn.”

Patiënten die meedoen aan de studie komen in totaal vier keer naar het AVL: voor de eerste vaccinatie, voor de tweede vaccinatie (vier weken later), vier weken en zes maanden na de tweede vaccinatie. Op al deze momenten zal bloed worden afgenomen en vullen deelnemers een vragenlijst in. In het bloed wordt de afweerreactie gevolgd, bijwerkingen worden nauwkeurig vastgelegd via de vragenlijsten. “Het wordt interessant om te zien of patiënten met kanker ten opzichte van mensen zonder kanker een vergelijkbare afweerreactie maken na COVID-19 vaccinatie. Als uit het onderzoek zou blijken dat een deel van de patiënten minder baat heeft bij deze vaccinatie, dan moeten voor hen in de toekomst wellicht aanvullende maatregelen getroffen worden. Belangrijk is ook om te achterhalen of er klachten zijn in de periode na de vaccinatie, zoals van het vaccin, maar ook andere klachten of bijvoorbeeld COVID-19 klachten”, aldus Haanen.

Start in februari

Voor de studie worden 209 patiënten geselecteerd, en een controlegroep van 82 mensen zonder kanker. De start van het onderzoek hangt af van wanneer het vaccin beschikbaar is. Het is nog niet duidelijk welk vaccin ingezet gaat worden. De eerste resultaten van de studie worden na de zomer verwacht.