Antioxidanten doen effect chemotherapie teniet bij borstkankerpatiënten

januari 2020 Wetenschap Willem van Altena
Wie chemotherapie krijgt kan voedingssupplementen maar beter laten staan.

Patiënten met borstkanker, die tijdens hun chemotherapie gebruik maken van bepaalde voedingssupplementen lopen daardoor mogelijk een verhoogd risico op terugkeer van de ziekte en zelfs de dood. Dat is een mogelijk scenario dat naar voren komt uit een nieuwe studie uit Buffalo, USA.

Het gaat daarbij vooral om supplementen die veel antioxidanten bevatten, naast ijzer, vitamine B12 en omega-3 rijke vetzuren. Al die stoffen lijken de werkzaamheid van chemotherapie te verlagen. Een artikel over de studie verscheen recent in het Journal of Clinical Oncology.

Onderzoeksleider dr. Christine Ambrosone merkt op dat de studie, net als eerdere onderzoeken, erop lijkt te wijzen dat het wellicht niet verstandig is om voedingssupplementen in te nemen als men onder behandeling met chemotherapie is.

Oxidatieve stress

Antioxidanten lijken het vermogen van chemotherapie om cellen te doden aan te tasten. Chemotherapie werkt onder meer door een grote hoeveelheid oxidatieve stress te veroorzaken, en antioxidanten staan dat in de weg. Ambrosone erkent dat al jaren het advies geldt om geen supplementen te slikken gedurende chemotherapie, maar ze stelt ook vast dat er weinig empirische data zijn die dat advies ondersteunen.

Ambrosone en haar onderzoekers analyseerden data uit een grote studie naar dieet, lichaamsbeweging, leefstijl en kankerverwachting die onderdeel uitmaakte van een trial die erop gericht was om de beste dosering van chemotherapie vast te stellen. Daarbij hadden 1134 patiënten vragenlijsten ingevuld, en zij waren gedurende 6 jaar gevolgd. Slechts 20% van de patiënten gebruikte voedingssupplementen voor de chemotherapie, en 13% gebruikte ze ook nog gedurende de kuren. Die percentages liggen lager dan te verwachten was, stelde Ambrosone vast.

Vitamine A, C en E

Het bleek dat degenen die tijdens de start van hun chemobehandeling, en gedurende de behandeling, antioxidanten innamen (zoals carotenoiden, vitamine A, C en E) een 41% grotere kans hadden dat hun borstkanker terugkeerde, en een 40% hogere kans hadden te overlijden gedurende de periode van 6 jaar.

Vitamine B12

Ook andere voedingssupplementen leken een duidelijk effect op de chemotherapie te hebben. Vrouwen die vitamine B12 gebruikten vertoonden een 83% grotere kans op terugkeer van hun kanker, tegen een 22% groter overlijdensrisico. Bij omega-3 was er een 67% grotere kans op recidive en vrouwen die extra ijzer innamen hadden 79% meer kans op terugval.

Bron
1. Ambrosone, C.B., Zirpoli, G.R., Hutson, A.D., e.a.: Dietary Supplement Use During Chemotherapy and Survival Outcomes of Patients With Breast Cancer Enrolled in a Cooperative Group Clinical Trial (SWOG S0221). Journal of Clinical Oncology 19 december 2019.