Ablatie als behandeling voor kleine niertumoren

september 2021 Medisch onderzoek Gioia Schaar
Human kidney cross section on scientific background

In een recent interview met uroloog Patricia Zondervan van het Amsterdam UMC vertelt zij over de variatie in behandelingsmethoden van kleine niertumoren. Bij veel patiënten met nierkanker is ablatie, het verhitten of bevriezen van de tumor door middel van een naald, een goede behandeling, die minder invasief is voor de patiënt. Vooral voor oudere patiënten of patiënten met een comorbiditeiten is dit een betere methode dan de huidige standaardmethode, waarbij de tumor wordt weggesneden.

In veel behandelingscentra wordt ablatie echter nog niet regelmatig als therapie aangeboden, terwijl patiënten wel in aanmerking komen voor de behandeling. Dit blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. Daarom pleit Zondervan voor een uitgebreidere keuze aan behandelingsmethodes voor iedere patiënt.

Hoewel het (gedeeltelijk) verwijderen van de nier nog steeds de populairste optie is, wordt er wel al vaker gekeken naar alternatieven. Gezien de grote gevolgen op het leven van een patiënt bij het verlies van een nier, kan er vaker gekeken worden naar een niersparende operatie. Een minder invasieve behandeling zou in dat geval een goede volgende stap zijn.

Hoewel bij ablatie de kans dat de tumor terugkomt groter is, kan ablatie natuurlijk ook een tweede keer toegepast worden. Uiteindelijk is het vooral belangrijk om de groei van de tumor goed in de gaten te houden. Bij een traag groeiende tumor zou goede monitoring van de groei van de tumor een optie kunnen zijn, voordat de keuze voor een operatie gemaakt wordt. Bij andere tumoren is goede monitoring ook essentieel om de aard, agressief of juist traag groeiend, vast te kunnen stellen.

Concluderend kan gesteld worden dat ablatie vaker overwogen moet worden als behandelingsmethode bij kleine niertumoren. Vooral bij patiënten bij wie een operatie te invasief is, zou ablatie een goede optie zijn.

Bron

Variatie in behandelingen bij kleine niertumoren, interview met dr. Patricia Zondervan (iknl.nl)