70% stijging verwacht in melanoomgerelateerde mortaliteit tussen 2020 en 2040

april 2022 Preventie Marjolein Haakman-Groot

In een nieuwe studie, vanuit de Franse kankersurveillancetak van de International Agency for Research on Cancer, wordt gewaarschuwd dat als de huidige trends doorzetten, het aantal melanoomgerelateerde overlijdens in 2040 bijna 70% hoger zal zijn ten opzichte van 2020.1,2 

Cutaan melanoom blijft wereldwijd het meest bedreigende type huidkanker, ondanks de mogelijkheid tot het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen het ontwikkelen van de tumor. In een nieuwe studie, onder leiding van dr. Melina Arnold, werd data uit de GLOBOCAN 2020-database geanalyseerd, een database met informatie over kankerincidenties wereldwijd. Het doel was hierbij om patronen in de cutaan melanoomincidentie vast te stellen en een voorspelling te kunnen doen voor hoe dit zich tot 2040 zal ontwikkelen.

Meeste melanoomdiagnoses in Australië

Uit de analyse bleek dat in 2020 totaal circa 325.000 nieuwe melanoomgevallen werden vastgesteld.1 Tevens werden in dat jaar 57.000 melanoomgerelateerde overlijdens gezien, waarvan 32.000 bij mannen en 25.000 bij vrouwen. De onderzoekers bekeken de impact van geografische locatie, geslacht en ontwikkelingsniveau van het land, op de melanoomincidentie en –mortaliteit, rekening houdend met de leeftijd van de deelnemers.

Er werden grote incidentieverschillen gezien tussen geografische locaties. Het hoogste aantal melanoomgevallen werd gezien in de regio Australië/Nieuw-Zeeland; namelijk bij mannen 42/100.000 persoonsjaren en bij vrouwen 31/100.000 persoonsjaren. Tevens was de melanoomgerelateerde mortaliteit het hoogste in Nieuw-Zeeland: namelijk 5/100.0000 persoonsjaren. Geografische locatie leek wel een grotere impact te hebben op melanoomincidentie dan op melanoomgerelateerde mortaliteit.

Melanoom kwam in vergelijkbare mate voor in West-Europa, Noord-Europa en in Noord-Amerika. In West-Europa was de incidentie 19/100.000 persoonsjaren bij zowel mannen als vrouwen, in de V.S. was deze respectievelijk 18 en 14/100.000 persoonsjaren bij mannen en vrouwen en in Noord-Europa 17 en 18/100.000 persoonsjaren bij mannen en vrouwen. Daarentegen werden zowel in Afrika als Azië veel lagere melanoomcijfers gezien; in beide continenten was de melanoomincidentie minder dan 1/100.000 persoonsjaren. In de meeste regio’s werden meer melanoomgevallen gezien bij mannen dan bij vrouwen.

Voorspelling 2040

De kankersurveillanten stelden hiernaast een voorspelling op over hoe de melanoomincidentie zich zou ontwikkelen in de komende 20 jaar. Als de trends van 2020 zich doorzetten, is de verwachting dat er in 2040 circa 510.000 nieuwe melanoomgevallen worden gezien, een toename van zo’n 50%. Daarnaast verwachten de onderzoekers in dezelfde lijn 96.000 melanoomgerelateerde overlijdens te zien in 2040; een toename van 68%.

Uit deze epidemiologische analyse kan worden geconcludeerd dat melanoom een steeds grotere uitdaging zal worden om onder controle te houden, zeker bij mensen van Europese afkomst en met een lichte huidskleur. Het voorkomen van cutaan melanoom heeft daarbij hoge prioriteit.

Referentie

  1. Arnold M, Singh D, Laversanne M, et al. Global Burden of Cutaneous Melanoma in 2020 and Projections to 2040. Jama Dermatology 2022.
  2. Healio News. Melanoma-associated mortality projected to increase 68% by 2040.