Algemene informatie

Contactgegevens klantenservice Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO):
Ariez B.V. (Kvk nummer: 34187466; algemene voorwaarden Ariez BV: zie hier)
NTvO
Westzijde 22
1506 EE Zaandam
Telefoon: 075 642 94 20 (op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur)
E-mail: abon@ariez.nl

Service informatie

Print abonnementen kunnen per nummer ingaan voor een hele jaargang. Voor het beëindigen van een print abonnement geldt een opzegtermijn van drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode.
Digitale abonnementen gaan in op het moment van registratie. Voor het beëindigen van een digitaal abonnement geldt een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de abonnementsperiode.
Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van drie maanden voor een print abonnement en één maand voor een digitaal abonnement vanaf de dag dat de opzegging Ariez B.V. heeft bereikt. Eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt teruggestort.

Abonnementsvormen

Het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie heeft twee abonnementsvormen. Word nu abonnee.
De genoemde tarieven gelden voor bedrijven, instellingen en medisch specialisten die niet in aanmerking komen voor kosteloze toezending via controlled circulation.

Digitaal

Onbeperkt toegang tot alle artikelen op nvto.nl
Prijs: € 35,- per jaar

Blad + Digitaal

Achtmaal per jaar het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie thuisbezorgd
Onbeperkt toegang tot alle artikelen op ntvo.nl
Prijs: € 170,00 per jaar

Betaling

Betaling geschiedt bij eerste registratie online via Mollie Payments. Vervolg betaling op geleide van factuur.

Bezorgschema 2021

Editie 1: 19 februari 2021
Editie 2: 2 april 2021
Editie 3: 14 mei 2021
Editie 4: 25 juni 2021
Editie 5: 13 augustus 2021
Editie 6: 17 september 2021
Editie 7: 29 oktober 2021
Editie 8: 10 december 2021

Verhuizing

Wanneer u gaat verhuizen, kunt u uw adresgegevens zelf aanpassen in de Mijn Account omgeving op ntvo.nl.

Opzeggen

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail.
Ariez B.V.
NTvO
Westzijde 22
1506 EE Zaandam
E-mail: abon@ariez.nl
Vermeld bij opzegging altijd het adres waarop NTvO bezorgd wordt.
Voor het beëindigen van een print abonnement geldt een opzegtermijn van drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van drie maanden vanaf de dag dat de opzegging Ariez B.V. heeft bereikt. Voor het digitale abonnement geldt in beide gevallen een opzegtermijn van één maand.
Het eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt teruggestort.

Bezorgen in het buitenland

Voor het bezorgen in het buitenland brengen wij bezorgkosten in rekening. Voor vragen e-mail de Klantenservice via abon@ariez.nl.

PDF bestanden van een artikel downloaden en gebruiken

Indien u PDF bestanden van een artikel gaat downloaden dan is het ten strengste verboden deze bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor vermenigvuldiging in welke vorm ook (digitaal of afgedrukt) of voor het delen met derden. De bestanden zijn uitsluitend voor uw eigen gebruik en informatie. Indien u deze gedragsregel schendt, schendt u de Auteurswet (https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11) en zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Privacy statement

Wij maken je er op attent dat de aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van Ariez BV. Zie voor meer informatie ons Privacystatement.